Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2019, over Personen- en familierecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier
  • Mede ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33836-33 Familierechtelijke onderwerpen: adopties en scheiden

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek reactie op onderzoek UvA en CBS '20 procent van de kinderen gescheiden ouders ziet vader niet meer'

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

33836-30 Motie van het lid Van der Graaf over het onder de aandacht brengen van de richtlijn over de omgangsregeling

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

33836-27 Motie van het lid Van Nispen c.s. over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33836-28 Motie van de leden Ploumen en Kuiken over internationale kinderontvoering

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek reactie op promotieonderzoek “Reaching agreement after divorce and separation. Essays on the effectiveness of parenting plans and divorce mediation”

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

34168-5 Motie van de leden Bergkamp en Van Nispen over onderzoeken van het niet nakomen van omgangsregelingen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25