Verslag van een algemeen overleg
Belastingdienst

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over Belastingdienst

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

22-11-2018
Lijst van vragen inzake de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst (Kamerstuk 31066-438)

31-10-2018
31066-43822e halfjaarsrapportage Belastingdienst

19-10-2018
Stand van zaken Douane in het kader van de Brexit

21-06-2018
31066-415Motie van het lid Lodders c.s. over de informatievoorziening aan de Kamer

25-05-2018
Terugwerkende kracht getto-uitkeringen