Verslag van een wetgevingsoverleg
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2018, over begroting Binnenlandse Zaken (Kamerstuk 35000-VII) (artikelen 1, 2, 6, 7 en 8), inclusief het Gemeentefonds (Kamerstuk 35000-B) en Provinciefonds (Kamerstuk 35000-C)

Download

Ondertekenaars