Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over het Midden-Oosten Vredesproces

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

23432-447 Stand van zaken in het Midden-Oosten Vredesproces

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - reactie rapport 'The Hague Statement of jurists on the Israel-Palestine conflict' van Thinc

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - stand van zaken Midden-Oosten Vredesproces

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Activiteiten

Midden Oosten Vredesproces

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35
Naar boven