Verslag van een algemeen overleg
Herziening Belastingstelsel

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 mei 2018, over Fiscale Agenda

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

30-03-2018
Lijst van vragen over de fiscale beleidsagenda (Kamerstuk 32140-33)

23-02-2018
32140-33Fiscale beleidsagenda

22-11-2017
34785-57Motie van het lid Nijboer c.s. over digitale diensten betrekken in de belastingheffing