Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 3 december 2018, over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Download Download

Ondertekenaars