Stenogram

Defensienota 2018 – investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid (ongecorrigeerd stenogram)

Download Download