Brief regering
Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Derde Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Beeld van de omzetontwikkeling van zzp’ers