Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 8 oktober 2015, over het Locatiebeleid rechtspraak

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-08-2015
32891-27Huisvestingsplannen Rechtspraak