Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 mei 2015, over ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    Drs. M.J. van der Leeden, griffier
  • Mede ondertekenaar
    L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie