Verslag van een algemeen overleg
Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake Herclausulering Besluit veiligheidsregio's

Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

02-04-2010
31968-16Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's