Convocatie inbreng schriftelijk overleg over de Maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden (TK 25295-219, paragraaf 11. Financiën in de zorg) - 16 april 2020, 14.00 uur

2020D14002
Indiener H.J. Post
griffier

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie) (Kamerstuk 35430)

2020D14008
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluitenlijst e-mailprocedure 10 april 2020: Verzoek van het lid Hijink om een schriftelijk overleg te houden over de maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden.

2020D13997

Verslag houdende een lijst van vragen over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) (Kamerstuk 35433)

2020D13960
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen