Toezeggingen

Zoekresultaten (2.424)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De minister zal de Kamer voor de zomer 2023 laten weten hoeveel extra verpleeghuisplekken er gerealiseerd kunnen worden.

TZ202303-108

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De minister informeert de Kamer in de volgende voortgangsbrief over het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) over de WOZO Monitor.

TZ202303-105

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De staatssecretaris van VWS zal de Kamer informeren over de uitvoeringsagenda mantelzorg en de ambities op het terrein van vrijwilligerswerk.

TZ202303-104

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De minister voor LZS informeert de Kamer over wanneer het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen als een succes kan worden beschouwd, hoe dat getoetst wordt, hoe daarnaar gekeken wordt en hoe dat concreet vorm krijgt.

TZ202303-107

Toegezegd aan Pouw-Verweij, N.J.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving (CD 31/5)

Toezegging bij Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving (CD 31/5). De minister stuurt na de zomer 2023 een overzicht van stappen in het gegevensuitwisselingsproces en de waarborgen daarvan.

TZ202307-141

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Medische kindzorg (CD 13/6)

Toezegging bij Tweeminutendebat Medische kindzorg (CD 13/6). De minister voor LZS komt voor de zomer 2023 met een brief over wat er wel en niet gebeurt, welke acties allemaal lopen en hoe met Regelhulp en met Juiste Loket wordt omgegaan.

TZ202307-140

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

Toezegging bij Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833). De staatssecretaris zegt toe om zich met de minister voor Armoedebeleid in te zetten om te voorkomen dat personen

TZ202211-117

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

Toezegging bij Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833). De staatssecretaris zegt toe bij de pleegzorgaanbieders en de branche uit te vragen in welke mate het probleem over

TZ202211-116

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

Toezegging bij Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833). De staatssecretaris zegt toe om voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken terug te

TZ202211-118

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (1e TK)

Toezegging bij Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (1e TK). De minister van VWS komt binnenkort schriftelijk terug op de mondzorg, de mondzorgverleners en de jeugdzorgaanbieder specifiek voor de allerjongste groep, inclusief de mogelijkheden die er zijn en de financiering.

TZ202211-124

Toegezegd aan Mohandis, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (1e TK)

Toezegging bij Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI) (1e TK). De minister van VWS zal op een geschikt moment bij de Kamer terugkomen op zijn bevindingen ten aanzien van counseling bij de NIPT en welke voornemens daaruit voortkomen.

TZ202211-121

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35870)

Toezegging bij Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35870). De minister van VWS licht in een brief toe wat de

TZ202307-142

Toegezegd aan Bikker, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Toezegging bij Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg . De minister informeert de Kamer over de landelijke aanpak in een brief die in november 2023 komt.

TZ202307-144

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg

Toezegging bij Debat over de hervormingsagenda voor de jeugdzorg . De minister voor RB komt in het 4e kwartaal van 2023 met een onderzoek naar de zaak van een moeder van wie de kinderen zonder machtiging uit huis werden geplaatst.

TZ202307-143

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Duurzaam vervoer

Toezegging bij Duurzaam vervoer. De Kamer wordt uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2023 geïnformeerd over het onderzoek hoe de onrendabele top bij waterstofauto's kan worden weggenomen.

TZ202309-015