Toezeggingen

Zoekresultaten (4)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Kwint, J.P.

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het terrein van jeugdbescherming, en de wettelijke grondslag daarvoor.

TZ202311-001

Toegezegd aan Kwint, J.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

Toezegging bij Gehandicaptenbeleid. De staatssecretaris van VWS informeert de Kamer schriftelijk over de vraag van het lid Kwint (SP) over het ophouden van "resultaatgericht beschikken" door gemeenten.

TZ202310-136

Toegezegd aan Kwint, J.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Zwangerschap en geboorte

Toezegging bij Zwangerschap en geboorte. De minister van VWS zal de uitkomsten van de pilot rond eigen bijdragen kraamzorg voor kwetsbare gezinnen in het najaar 2023 naar de Kamer sturen.

TZ202310-097

Toegezegd aan Kwint, J.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Goed bestuur en toezicht binnen de zorg

Toezegging bij Goed bestuur en toezicht binnen de zorg. De minister van VWS komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Kwint over de administratie van het CAK, nog voor het verkiezingsreces.

TZ202310-091

Toegezegd aan Kwint, J.P.