Toezeggingen

Zoekresultaten (251)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Justitie en Veiligheid

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten. De minister van JenV informeert de Kamer op korte termijn over de interdepartementale aanpak van internetdiscriminatie.

TZ202302-095

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. Bij de evaluatie van het vervolgtraject op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek neemt de minister het kinderperspectief mee.

TZ202311-006

Toegezegd aan Breugel, C. van

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister komt in de jeugdbrief van december 2023 terug op de vraag van het lid Maeijer over de inzet van het netwerk en het opstellen van een familieplan om uithuisplaatsing te voorkomen.

TZ202311-005

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe in de jeugdbrief die hij in december 2023 naar de Kamer zal sturen ook in te gaan op het toekomstscenario, met daarin de stand van zaken van de proeftuinen, informatie over of er op dit moment financiële of andere beletselen bestaan waardoor die proeftuinen niet kunnen blijven bestaan, en hoe

TZ202311-004

Toegezegd aan Verkuijlen, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe een volgende jeugdbrief in december 2023 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-003

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-002

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het terrein van jeugdbescherming, en de wettelijke grondslag daarvoor.

TZ202311-001

Toegezegd aan Kwint, J.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261). De minister gaat in gesprek met de Stichting Jongerenrechtbanken en komt hierop schriftelijk terug in het eerste kwartaal van 2024.

TZ202310-150

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261)

Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261). De minister stuurt voor het einde van dit jaar een rapportage over het lvb-proof maken van de strafrechtketen naar de Kamer.

TZ202310-149

Toegezegd aan Mutluer, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

Toezegging bij Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest). De staatssecretaris komt per brief terug op de motie van het lid Bisschop over het uitwerken van verschillende beleidsvarianten voor een bovengrens aan immigratie (Kamerstuk 36333, nr. 67).

TZ202310-119

Toegezegd aan Bisschop, R.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

Toezegging bij Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest). In de brief over de herijking komt de staatssecretaris komt terug op de vragen van het lid Brekelmans over het publiceren van het landenbeleid.

TZ202310-118

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

Toezegging bij Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest). De staatssecretaris heeft een brief toegezegd over de capaciteit van de procesbeschikbaarheidslocaties.

TZ202310-117

Toegezegd aan Brekelmans, R.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor 27 oktober 2023 te informeren over de indexeringssystematiek voor de sociale advocatuur.

TZ202310-057

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 17/5)

Toezegging bij Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 17/5). De staatssecretaris zegt toe om een hoofdlijnenbrief over het programma Samen tegen mensenhandel aan de Kamer te sturen.

TZ202310-066

Toegezegd aan Kuik, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Nederlandse Cybersecuritystrategie

Toezegging bij Nederlandse Cybersecuritystrategie. Jaarlijks informeert de minister de Kamer over de voortgang van de Nederlandse Cybersecuritystrategie. Hierbij zal de minister ook de structuur van het cybersecuritystelsel inzichtelijk maken (zo mogelijk zal de minister het overzicht van de structuur al eerder met de Kamer delen).

TZ202212-117