Toezeggingen

Zoekresultaten (45)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Defensie

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak. De minister van Defensie zal voor januari 2024 de Kamer een brief doen toekomen over de veiligheidssituatie in Irak en de gevolgen voor de inzet van de force protection. Er zal in deze brief een eigen analyse staan inclusief de eventuele wijzigingen door bondgenoten.

TZ202310-154

Toezeggingen

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Toezegging bij Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak. De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken zullen, mocht de grondinvasie in Gaza starten, een brief aan de Kamer sturen over de eventuele impact op de beoogde missie.

TZ202310-153

Toezeggingen

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Toezegging bij Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys. De minister van Defensie informeert de Kamer uiterlijk eind 2023 over de stand van zaken ten aanzien van de positie van de Afghan Security Guards (ASG-bewakers).

TZ202310-169

Toegezegd aan Belhaj, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Personeel Defensie

Toezegging bij Personeel Defensie. De staatssecretaris zegt toe in de aan de heer Valstar toegezegde brief (dus vóór het eerstvolgende overleg met de Kamer over personeel) de Kamer ook nader te zullen informeren over de eventuele extra BBI-maatregelen, voor zover mogelijk.

TZ202307-083

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Personeel Defensie

Toezegging bij Personeel Defensie. De staatssecretaris van Defensie zegt toe tijdig vóór het eerstvolgende overleg met de Kamer over personeel de Kamer schriftelijk nader te zullen informeren over de doorontwikkeling van de werkwijze van Defensie met betrekking tot personeel en over de geboekte resultaten in kwantitatieve zin.

TZ202307-082

Toegezegd aan Valstar, P.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Personeel Defensie

Toezegging bij Personeel Defensie. De staatssecretaris van Defensie zegt toe de Kamer vóór het eerstvolgende overleg met de Kamer over personeel de Kamer schriftelijk te zullen informeren over de uitwerking van de motie-Valstar, en dan specifiek over de zichtbaarheid van militairen in relatie tot reizen in het openbaar vervoer.

TZ202307-084

Toegezegd aan Valstar, P.J.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Defensie Ministeriële

Toezegging bij NAVO Defensie Ministeriële. De minister zegt toe om uiterlijk vóór de plenaire begrotingsbehandeling van Defensie dit najaar terug te zullen komen op de eventuele overwinsten van de defensie-industrie.

TZ202307-081

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Defensie Ministeriële

Toezegging bij NAVO Defensie Ministeriële. De minister van Defensie zegt toe om, als dat ook maar enigszins mogelijk is, vóór het komende zomerreces de Kamer schriftelijk te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot de training van piloten van de Chinese luchtmacht door oud-vliegers van de NAVO.

TZ202307-080

Toegezegd aan Valstar, P.J.

Toezeggingen

Toezegging bij NAVO Defensie Ministeriële

Toezegging bij NAVO Defensie Ministeriële. De minister van Defensie zegt toe om in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken te zullen bezien hoe de Kamer kan worden meegenomen in het proces van het concretiseren van veiligheidsgaranties voor Oekraïne en de Kamer hierover zo mogelijk al in de geannoteerde agenda voor de NAVO-top in

TZ202307-079

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Veteranenbeleid

Toezegging bij Veteranenbeleid. De minister van Defensie zegt toe in de brief die is toegezegd aan het lid Boswijk (dus vóór de plenaire begrotingsbehandeling Defensie dit najaar) ook in te zullen gaan op de inkomensvoorziening.

TZ202307-078

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Veteranenbeleid

Toezegging bij Veteranenbeleid. De minister van Defensie zegt toe in de brief die is toegezegd aan de heer Boswijk (dus vóór de plenaire begrotingsbehandeling Defensie dit najaar) ook in te zullen gaan op het ABDO-keurmerk voor het Veteraneninstituut.

TZ202307-077

Toegezegd aan Valstar, P.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Veteranenbeleid

Toezegging bij Veteranenbeleid. De minister van Defensie zegt toe om in toekomstige Veteranennota's meer in te zullen gaan op de verschillende deelgroepen van veteranen, mede aan de hand van een daarvoor relevant onderzoek van het Veteraneninstituut dat nu loopt.

TZ202307-076

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Veteranenbeleid

Toezegging bij Veteranenbeleid. De minister van Defensie zegt toe om verschillen in positie tussen veteranenstatus en niet-veteranenstatus schriftelijk aan de Kamer te doen toekomen vóór de plenaire begrotingsbehandeling Defensie dit najaar.

TZ202307-075

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Veteranenbeleid

Toezegging bij Veteranenbeleid. De minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota's ook meer in te zullen gaan op de particuliere initiatieven in relatie tot de reguliere activiteiten van Defensie en het Veteraneninstituut met betrekking tot hulp aan veteranen.

TZ202307-074

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet 2022

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet 2022. De staatssecretaris van Defensie zegt toe dat de Kamer tijdig vóór het komende debat inzake vastgoed vertrouwelijk nader zal worden geïnformeerd over het onderliggende plan van de vastgoedtransitie, mogelijk aangevuld met een vertrouwelijke briefing.

TZ202307-062

Toegezegd aan Valstar, P.J.