Toezeggingen

Zoekresultaten (24)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Algemene Zaken

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 26 en 27 oktober 2023

Toezegging bij Debat over de Europese top van 26 en 27 oktober 2023 . De minister-president heeft toegezegd het onderzoek naar Islam al-Ashqar en eventuele andere Nederlandse slachtoffers naar de Kamer te sturen.

TZ202310-151

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt toe aan het lid Omtzigt dat de minister van Binnenlandse Zaken een overzicht zal sturen van alle rapportages over hardheden in wetgeving voor zover deze beschikbaar zijn.

TZ202306-052

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023

Toezegging bij Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023. De minister-president zegt toe dat er in het verslag van deze Europese Raad of die van de aankomende ECOFIN Raad wordt ingegaan op de kabinetsinzet voor het Stabiliteits- en Groeipact.

TZ202307-094

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023

Toezegging bij Debat over de Europese top van 29 en 30 juni 2023. De minister-president zegt toe dat in het verslag van deze Europese Raad nadere duiding wordt gegeven aan de interpretatie over schuldafbouw in het bnc-fiche over de herziening van het begrotingsraamwerk.

TZ202307-093

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt toe aan het lid I. van Dijk met het Kabinet in gesprek te gaan over het rapporteren door bewindspersonen op een vast moment in het jaar en het lid I. van Dijk over de uitkomst van dit gesprek te informeren.

TZ202306-053

Toegezegd aan Dijk, I. van

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt toe dat de staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane zo snel mogelijk naar de Kamer komt met een voorstel waarmee versneld kan worden en dat een aantal dilemma's bevat, die raken aan zowel het proces van de integrale beoordeling als

TZ202306-051

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Toezegging bij Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' . De minister-president zegt aan de Kamer toe dat de minister voor Rechtsbescherming zo snel mogelijk en naar verwachting voor het zomerreces, het rapport van het WODC over de zelfredzaamheidstoets naar de Kamer zal sturen en daarna zo snel mogelijk met een reactie zal komen.

TZ202306-045

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 23 en 24 maart 2023

Toezegging bij Debat over de Europese top van 23 en 24 maart 2023. De minister van Buitenlandse Zaken zal in het verslag van de RBZ van 20 maart 2023 terugkomen op de mogelijkheden om tot een nadere juridische onderbouwing te komen voor de plaatsing van de Iraanse Republikeinse Garde op de lijst van terroristische organisaties.

TZ202303-073

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne

Toezegging bij Debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Het kabinet komt voor het zomerreces met een Rijksbrede Veiligheidsstrategie voor het hele Koninkrijk.

TZ202303-040

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Toezegging bij Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022 . De minister-president zegt toe dat in de kabinetsappreciatie van het uitbreidingspakket ook een appreciatie wordt gegeven over de conclusie van de Europese Commissie dat Kosovo aan de voorwaarden en de benchmarks voor visumliberalisatie voldoet.

TZ202212-164

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022 . De minister-president zegt toe dat hij een punt gaat maken over de huidige situatie in Iran tijdens de Europese top en hierover terug zal rapporteren in het verslag van de Europese Raad.

TZ202212-148

Toegezegd aan Plas, C.A.M. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022 . De minister-president zegt toe dat in de eerstvolgende updatebrief vanuit Defensie de Europese Vredesfaciliteit en de publieke verantwoording daarover wordt meegenomen.

TZ202212-147

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022 . De minister-president zegt toe dat het kabinet in een updatebrief over Oekraïne terugkomt op het ondersteunen van individuele initiatieven voor hulp aan Oekraïne en de bureaucratie aan de grenzen.

TZ202212-145

Toegezegd aan Plas, C.A.M. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022

Toezegging bij Debat over de Europese top van 15-16 december 2022 . De minister-president zegt toe dat de minister van Economische Zaken in de industriebrief die voor de kerst aan de Kamer wordt toegezonden terugkomt op de gevolgen van de Amerikaanse Inflation Reduction Act voor de Nederlandse economie.

TZ202212-144

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Toezegging bij Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022 . Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer een brief naar aanleiding van de motie-Van der Plas/Eppink over het hernieuwen van de graan- en mestdeal met Oekraïne en het voorbereiden van voedselzekerheidsscenario's (Kamerstuk 21501-20, nr. 1855).

TZ202210-148