Toezeggingen

Zoekresultaten (216)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Media

Toezegging bij Media. Indien de staatssecretaris eerder informatie heeft over het transparantieregister dan komt de brief daarover eerder dan de Mediabegrotingsbrief naar de Kamer.

TZ202405-020

Toezeggingen

Toezegging bij Media

Toezegging bij Media. De Kamer wordt geïnformeerd over de planning implementatie richtlijn SLAPP.

TZ202405-019

Toezeggingen

Toezegging bij Media

Toezegging bij Media. Bij de Voortgangsrapportage Van Rijn wordt de Kamer geïnformeerd over boeteclausules en centrale klachtencommissie.

TZ202405-018

Toezeggingen

Toezegging bij Media

Toezegging bij Media. In de Mediabegrotingsbrief wordt de Kamer geïnformeerd over het budget t.b.v. audiodescriptie, welke van 2023-2026 beschikbaar is. Ook zal de mogelijke intensivering daarin worden meegenomen.

TZ202405-017

Toezeggingen

Toezegging bij Media

Toezegging bij Media. Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de complicerende factor van verenigingsrecht m.b.t. de benoemingstermijn.

TZ202405-016

Toezeggingen

Toezegging bij Media

Toezegging bij Media. Rond de zomer ontvangt de Kamer per brief “bouwstenen” t.b.v. de discussie over: • hoe de publieke media-opdracht van de publieke omroep zou moeten worden vormgegeven. • hoe de pluriformiteit zowel intern als extern kan worden vormgegeven in het nieuwe stelsel; welke indicatoren voor verankering in de maatschappij. •

TZ202405-015

Toezeggingen

Toezegging bij Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Toezegging bij Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten). Bij de indiening van het wetsvoorstel over burgerschap bij de Tweede Kamer, wordt door de regering ook gemotiveerd wat de aanvullende functie van een instellingsexamen kan zijn. Zie ook TZ202310-166

TZ202309-044

Toezeggingen

Toezegging bij Mentale gezondheid van jongeren en studenten (verplaatst naar 12.30 uur)

Toezegging bij Mentale gezondheid van jongeren en studenten (verplaatst naar 12.30 uur). De staatssecretaris zet voor de tweede termijn van het commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten op een rij welke initiatieven landelijk worden gefinancierd inzake het mentale welzijn van jongeren.

TZ202404-208

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. De minister van OCW stuurt in het eerste kwartaal van 2025 de tussenevaluatie over de middelen voor de alliantie Verandering van Binnenuit.

TZ202404-204

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. De minister stuurt na de zomer, samen met de minister van JenV, een brief over daderprofielen straatintimidatie.

TZ202404-203

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. Het kabinet stuurt voorafgaand aan het commissiedebat Kinderopvang een brief over de stand van zaken omtrent de herziening van het financieringsstelsel.

TZ202404-195

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. De minister komt voor de zomer van 2024 met een evaluatie van het actieplan voor de veiligheid van de lhbtiq-gemeenschap.

TZ202404-202

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. De minister stuurt voor de zomer van 2024 een voortgangsbrief omtrent de aanpak dakloosheid, met aandacht voor lhbtiq+-personen.

TZ202404-196

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. Voor de zomer van 2024 informeert de minister de Kamer over het rondetafelgesprek dat wordt georganiseerd over niet-noodzakelijke medische ingrepen bij intersekse kinderen.

TZ202404-201

Toezeggingen

Toezegging bij Emancipatie

Toezegging bij Emancipatie. Voor de zomer van 2024 gaat de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs de Kamer informeren omtrent de identiteitsverklaringen.

TZ202404-200