Toezeggingen

Zoekresultaten (105)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitale dienstverlening door de overheid

Toezegging bij Digitale dienstverlening door de overheid. De staatssecretaris BZK informeert de Kamer voor het eind van 2023 over de stand van zaken van het programma Machtigen.

TZ202303-127

Toegezegd aan Rahimi, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitaliserende overheid

Toezegging bij Digitaliserende overheid. De staatssecretaris BZK stuurt in de zomer een brief naar de Kamer over de machtigingen op DigiD.

TZ202307-071

Toegezegd aan Rahimi, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Opruimen vervuilde data

Toezegging bij Opruimen vervuilde data. De staatssecretaris zal de regeringscommissaris verzoeken om de Kamer te informeren over de termijn waarop de Informatiewet naar de Kamer komt, en over hoe het proces zal plaatsvinden.

TZ202306-251

Toezeggingen

Toezegging bij Digitaliserende overheid

Toezegging bij Digitaliserende overheid. De staatssecretaris van BZK zegt toe de punten genoemd in het manifest over de ICT-infrastructuur van de overheid mee te nemen in de evaluatie van de Werkagenda Waardengedreven digitaliseren.

TZ202310-109

Toezeggingen

Toezegging bij Nederlandse Cybersecuritystrategie

Toezegging bij Nederlandse Cybersecuritystrategie. Jaarlijks informeert de minister de Kamer over de voortgang van de Nederlandse Cybersecuritystrategie. Hierbij zal de minister ook de structuur van het cybersecuritystelsel inzichtelijk maken (zo mogelijk zal de minister het overzicht van de structuur al eerder met de Kamer delen).

TZ202212-117

Toezeggingen

Toezegging bij Digitaliserende overheid

Toezegging bij Digitaliserende overheid. De staatssecretaris BZK stuurt voor het eind van het jaar een onderzoek over overheidsdomeinextensies naar de Kamer.

TZ202307-069

Toegezegd aan Rahimi, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten. De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2024 een rapportage over de werking van de DSA op basis van een eerste indruk.

TZ202309-099

Toezeggingen

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten

Toezegging bij Kinderen en digitale rechten. Eind dit jaar ontvangt de Kamer de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de methode van de leeftijdsverificatie.

TZ202309-098

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. Dit najaar komt de minister terug op de cijfers van Duitsland inzake het terugdringen van online kindermisbruik

TZ202308-039

Toegezegd aan Slootweg, E.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023. De staatssecretaris BZK zal in de evaluatie van de oefening - die voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen op het gebied van desinformatie is gehouden - betrekken hoe er verder kan worden geoefend met

TZ202307-105

Toegezegd aan Dekker-Abdulaziz, H.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023. De staatssecretaris BZK zal de Kamer voor het eind van het jaar een update geven over de vormgeving van de kaders van de toezichthouders omtrent de ´crisis response mechanisms´.

TZ202307-104

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023. In de brief ´Versterkte aanpak online´, die na de zomer naar de Kamer zal worden gestuurd, zullen de aangedragen voorbeelden van het lid Gündoğan met betrekking tot anonimiteit op onlineplatformen en strafbare vervolging worden meegewogen.

TZ202307-103

Toegezegd aan Gündoğan, N.

Toezeggingen

Toezegging bij Digitaliserende overheid

Toezegging bij Digitaliserende overheid. De staatssecretaris BZK stuurt een brief naar de Kamer over de uitkomsten van de onderhandelingen met Meta voordat er een definitief besluit wordt genomen over het gebruik van Facebook Pages door de overheid.

TZ202307-070

Toegezegd aan Weerdenburg, V.D.D. van

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. De minister zegt toe dat uiterlijk volgend jaar informatie over de terugvalopties en over de hele weerbaarheidsanalyse, de opbrengst daarvan, bij de update van de versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur aan de Kamer gemeld zal worden. De minister gaat hierbij bekijken op welk

TZ202307-065

Toegezegd aan Rajkowski, Q.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity

Toezegging bij Online veiligheid en cybersecurity. In diezelfde brief zal ook nader worden ingegaan op de zorgen van het Expertisebureau Online Kindermisbruik.

TZ202307-064

Toegezegd aan Dekker-Abdulaziz, H.