Toezeggingen : Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

De staatssecretaris van VWS informeert de Kamer schriftelijk over de vraag van het lid Kwint (SP) over het ophouden van "resultaatgericht beschikken" door gemeenten.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Toegezegd aan Kwint, J.P. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05935
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gehandicaptenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport