Toezeggingen : Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

De minister voor LZS stuurt de Kamer aan het einde van dit jaar haar beleidsreactie op het advies van de Raad van State over ratificatie van het facultatief protocol bij VN-verdrag handicap en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05935
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gehandicaptenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport