Toezeggingen : Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

In de volgende voortgangsrapportage van de Toekomstagenda gehandicaptenzorg gaat de minister voor LZS in op het lopende onderzoek naar onder meer het herkennen van complexiteit rondom het thema van de instroom van cliƫnten in het VG7-zorgprofiel.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Agema, M. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05935
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gehandicaptenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport