Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdrailnetconcessie (HRN)

De staatssecretaris informeert periodiek de Kamer over de vorderingen die gemaakt worden in het kader van sociale veiligheid.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Madlener, B. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03908
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdrailnetconcessie (HRN)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat