Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdrailnetconcessie (HRN)

De staatssecretaris zegt toe om de NS opdracht te geven om de huidige plannen voor tariefdifferentiatie en spitsmijding te verbeteren. Ook laat zij een externe toets uitvoeren op deze plannen in het kader van de bedrijfsverantwoordelijkheid van NS.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03908
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdrailnetconcessie (HRN)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat