Toezeggingen : Toezegging bij Politie

In het volgende halfjaarbericht politie gaat de minister in op: - de stand van zaken rondom de arbeidsmarktstrategie politie. - de tekorten van wijkagenten in basisteams - de cijfers over hoeveel agenten er daadwerkelijk inzetbaar zijn - het nationaliteitsverseiste bij de politie Limburg - de ontwikkelingen rondom de problematiek van storingen van C2000 veroorzaakt door omvormers van zonnepanelen. - de stand van zaken rondom extern toezicht - de grensoverschrijdende politieteams in de grensregio's

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04726
Datum: 6 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Politie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid