Toezeggingen : Toezegging bij Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

De Kamer wordt voor het WGO Cultuur d.d. 6 november 2023 op de hoogte gehouden van de pilot en de status van het project inzake de motie Van Strien betreffende de ‘maatschappelijke impact’ van instellingen in het aanvraag- en verantwoordingsproces van de nieuwe BIS (Kamerstuk 32 820, nr. 473).

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03075
Datum: 29 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap