Toezeggingen : Toezegging bij Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

De minister zal aan de minister van VWS verzoeken om de Kamer nader te informeren over de mogelijkheden van vergoeding van niet te vermijden extra energiekosten voor chronisch zieken.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Plas, C.A.M. van der (BBB)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09483
Datum: 14 dec 2022
Soort activiteit: Plenair debat (overig)
Onderwerp(en): Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer