Toezeggingen : Toezegging bij Justitiële jeugd

De minister stuurt de Kamer na de zomer, in september of oktober, een voortgangsbrief over de justitiële jeugd, waarin wordt ingegaan op de volgende punten: de cijfers over de bezetting in de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd, zowel kwalitatief als kwantitatief; de vraag in welke gevallen en voor welke delicten in de laatste twee jaar het volwassenenstrafrecht is toegepast bij 16- en 17-jarigen; de stand van zaken van het onderzoek naar hoe jeugdigen beter gestraft kunnen worden; de uitkomsten van de gesprekken met de VNG over de eigen bijdrage voor de forensische zorg voor jeugdigen; de uitkomsten van de gesprekken met het veld over de Halt-verwijzingen door jeugd-boa's; de Halt-afdoeningen tot 23 jaar; de uitkomsten van de pilot van de landmacht.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02244
Datum: 31 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Justitiële jeugd
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid