Toezeggingen : Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad 30 mei

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal de Kamer, voor het commissiedebat Mestbeleid dat op 1 juni 2023 staat gepland, een brief doen toekomen over de voortgang en de voortzetting van de handhavingsstrategie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de derogatiebeschikking.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Groot, T.C. de (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08335
Datum: 24 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Landbouw- en Visserijraad 30 mei
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit