Toezeggingen : Toezegging bij Woningbouwopgave en koopsector

De minister komt in het tweede kwartaal terug op de uitvoering van de motie-Pouw-Verweij inzake de certificering.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Pouw-Verweij, N.J.F. (JA21)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00024
Datum: 9 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Woningbouwopgave en koopsector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken