Toezeggingen : Toezegging bij Spoor

De staatssecretaris zal de Kamer een afschrift van haar brief naar (gemeentelijke) bestuurders, als reactie op hun zorgen over het transport van giftige stoffen, doen toekomen.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Alkaya, M.Ö. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05560
Datum: 15 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Spoor
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat