Toezeggingen : Toezegging bij Spoor

De staatssecretaris zal een afschrift van de verslagen van haar gesprekken met de directie van de NS delen met de Kamer.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Madlener, B. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05560
Datum: 15 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Spoor
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat