Toezeggingen : Toezegging bij Bedrijfslevenbeleid

De minister zegt toe om in Q1 2023 een brief aan de Kamer te doen toekomen over de mogelijkheden met betrekking tot ondernemers die via banken geen financiering kunnen ontvangen in het kader van een warme overdracht.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05910
Datum: 19 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bedrijfslevenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat