Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (10.392)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag.

2022P13974

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag.

2022P13977

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regionale luchthavens

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Regionale luchthavens. 31936-967  Motie van de leden Kröger en Van Raan over de regionale luchthavens niet financieel ondersteunen, direct of via medeoverheden   31936-966  Motie van de leden Kröger en Van Raan over een door de omgeving gedragen proces als voorwaarde voor besluiten over de toekomst van

2022P13969

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

2022P13975

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem. 29477-779  Motie van het lid Den Haan over een nauwkeurige schatting van de gevolgen van de GVS-wijziging voor specifieke patiëntgroepen   29477-777  Motie van het lid Ellemeet c.s. over afzien van de modernisering van het

2022P13968

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verduurzaming luchtvaart. 31936-981  Motie van de leden Van Haga en Smolders over het schrappen van de verhoging van de vliegticketbelasting   31936-975  Motie van de leden Boucke en Koerhuis over aanscherping van het ETS in geval van een verdere afzwakking van CORSIA   31936-982  Motie van de leden

2022P13970

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XV)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XV). 36120-XV-3  Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de inkomensondersteuning AOW   36120-XV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie

2022P13954

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-B)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-B). 36120-B-3  Amendement van het lid Wilders over middelen voor het verhogen van de eenmalige energietoeslag   36120-B-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (wijziging

2022P13958

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XVI)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XVI). 36120-XVI-7  Amendement van het lid Dassen over het verdubbelen van de zorgtoeslag   36120-XVI-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,

2022P13953

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-A)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-A). 36120-A-4  Amendement van het lid Alkaya c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel per 2025   36120-A-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging

2022P13956

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sportbeleid. 30234-314  Motie van het lid Van Nispen c.s. over voorstellen om de sport betaalbaar te houden voor iedereen   30234-307  Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over voor de begrotingsbehandeling 2023 voldoende steun toezeggen voor de verbouw van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion  

2022P13960

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pgb

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Pgb. 25657-349  Motie van het lid Agema over onderzoeken hoe het werkgeverschap voor budgethouders significant vereenvoudigd kan worden   25657-344  Motie van de leden Werner en Sahla over binnen het huidige stelsel zo spoedig mogelijk één loket inrichten voor persoonsgebonden budgetten   25657-346

2022P13961

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIV)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36120-XIV). 36120-XIV-0  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het

2022P13951

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 36120-VII-4  Amendement van de leden Kuiken en Klaver over budget voor het bevriezen van de huren   36120-VII-3  Amendement van het lid Wilders over het verlagen van de

2022P13949

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. 32852-192  Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie  

2022P13434

Naar boven