Moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

Plenaire vergadering 4 juli 2024

Motie van het lid Timmermans c.s. over het minimumloon alsnog verhogen, met koppeling aan AOW en andere uitkeringen

Besluit: Verworpen.

36471-74
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Timmermans c.s. over ervoor zorgen dat chronisch zieken evenveel profiteren van het verlagen van het eigen risico als andere mensen

Besluit: Verworpen.

36471-75
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Timmermans c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Asiel en Migratie

Besluit: Verworpen (46-103).

36471-76
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Timmermans c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Besluit: Verworpen (46-103).

36471-77
Indiener F.C.G.M. Timmermans
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Jetten c.s. over bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord het btw-tarief op boeken, kranten en tijdschriften op 9% houden en naar alternatieve dekking zoeken

Besluit: Verworpen.

36471-78
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 9 anderen

Motie van de leden Jetten en Bontenbal over cultuur en sport niet anders behandelen dan dagrecreatie en de btw-verhoging heroverwegen

Besluit: Verworpen.

36471-79
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Bontenbal c.s. over het intrekken van de spreidingswet pas in gang zetten wanneer de asielketen in Nederland op orde is en de druk op Ter Apel en Budel substantieel is afgenomen

Besluit: Verworpen.

36471-80
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van het lid Dijk c.s.over ervoor zorgen dat armoede onder kinderen zal afnemen en dit voornemen betrekken bij de begroting voor 2025

Besluit: Verworpen.

36471-81
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 9 anderen

Motie van het lid Dijk over niet verder bezuinigen op publieke diensten maar de meest vermogende multimiljonairs belasten

Besluit: Verworpen.

36471-82
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over niet bezuinigen op de zorg

Besluit: Verworpen.

36471-83
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over uitspreken dat het kabinet voldoende financiƫle middelen moet vrijmaken om de hardheden in de WIA op te lossen bij de begroting van 2025

Besluit: Verworpen.

36471-84
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over de btw-verhogingen op boeken, sport, kranten en festivals niet doorvoeren en dit dekken via een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven

Besluit: Verworpen.

36471-85
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van der Plas over bij de organisatie van de NAVO-top in 2025 een zij-evenement organiseren over strategische voorraden, waaronder die van voedsel

Besluit: Aangenomen.

36471-86
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van de leden Van Baarle en Ouwehand over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

Besluit: Verworpen.

36471-87
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Baudet over onderzoeken hoe de remigratie-uitkering verlengd en gewijzigd kan worden zodanig dat remigratie zal toenemen

Besluit: Verworpen.

36471-88
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over onderzoeken hoeveel ruimte een rekenafstand van 5 of 1 km rondom Natura 2000-gebieden op korte termijn zou opleveren voor het verhogen van de maximumsnelheid en het verruimen van de stikstofregels in het algemeen

Besluit: Verworpen.

36471-89
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over de huidige topambtenaren opnieuw op hun functie laten solliciteren en ook nieuwe sollicitanten van buiten de Algemene Bestuursdienst toelaten

Besluit: Verworpen.

36471-90
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Dassen over een lobbyparagraaf toevoegen aan het regeerprogramma

Besluit: Aangenomen.

36471-91
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van de leden Dassen en Jetten over in de uitwerking van het regeerprogramma het programma schoolmaaltijden waarborgen

Besluit: Verworpen.

36471-92
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Eerdmans over in het verdeelbesluit geen asielopvangplekken opleggen aan gemeenten die deze niet vrijwillig willen aanbieden

Besluit: Verworpen.

36471-93
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21