Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Plenaire vergadering 27 juni 2024

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Reeds geagendeerd voor de stemmingen op donderdag 27 juni 2024.

36550-IX
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 3 over een dekking voor het programma schoolmaaltijden

Besluit: Verworpen.

36550-IX-5
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt