Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitkomsten van het overleg over het Julianakanaal

Plenaire vergadering 11 juni 2024

Motie van het lid Heutink c.s. over de algehele drooglegging van het Julianakanaal uitstellen tot in ieder geval stuw Borgharen weer volledig functioneel is

Besluit: Aangenomen.

36410-A-59
Indiener H.D. Heutink
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen