Motie ingediend bij de Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao

Plenaire vergadering 11 juni 2024

Motie van het lid Mercelina over faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd

Besluit: Verworpen.

36351-(R2184)-9
Indiener G. Mercelina
bijzondere gedelegeerde