Motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Motie van het lid Bamenga c.s. over samen met Schiphol op de kortst mogelijke termijn een nachtsluiting realiseren

Besluit: Verworpen.

36410-XII-42
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 4 anderen