Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Motie van het lid Bamenga over ongeacht de status van wel of geen tijdelijke bescherming scenario's uitwerken ter bevordering van de integratie en inburgering van Oekraïense ontheemden in Nederland

Besluit: Verworpen.

32824-417
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66

Motie van het lid Flach c.s. over verkennen hoe meer aandacht voor de Holocaust onderdeel kan worden van de participatieverklaring

Besluit: Aangenomen.

32824-418
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie van het lid Ergin over het borgen van de Werkagenda Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt

Besluit: Aangenomen.

32824-419
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Ergin en Van Baarle over het opvoeren van de aanpak tegen discriminatie en racisme

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32824-420
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Patijn c.s. over met spoed met een AMvB komen waarin een uitzendverbod voor de gehele pluimvee- en vleessector wordt aangekondigd

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32824-422
Indiener M.H. Patijn
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Koekkoek over het onderzoeken van de mogelijkheden om het concept van Plan Einstein zo snel mogelijk te implementeren op andere azc's

Besluit: Verworpen.

32824-423
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Koekkoek over maatregelen nemen om de voorschool te stimuleren voor kinderen van arbeidsmigranten

Besluit: Aangehouden.

32824-424
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Becker c.s. over in alle gevallen een taaltoets eisen voor iemand mag naturaliseren, behoudens psychische of lichamelijke beperkingen

Besluit: Aangenomen.

32824-425
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van de leden Becker en Flach over de wachttijd om te mogen werken verlengen van zes naar negen maanden voor spoor 1- en spoor 2-asielzoekers

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32824-426
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Becker over met werkgeversorganisaties plannen maken ter bevordering van het beheersen van de Nederlandse taal door EU-arbeidsmigranten en niet-EU-expats

Besluit: Aangenomen.

32824-428
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder over de wachttijd voor asielzoekers voor toetreding tot de arbeidsmarkt verkorten naar drie maanden

Besluit: Verworpen.

32824-429
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigde motie van het lid Becker over een juridische definitie uitwerken van problematisch gedrag zodat erop gehandhaafd kan worden (t.v.v. 32824-427)

Besluit: Aangenomen.

32824-432
Indiener B. Becker
Kamerlid, VVD

Gewijzigde motie van het lid Ergin over het realiseren van een volwaardige, geaccrediteerde, bekostigde opleiding tot islamitisch geestelijke (t.v.v. 32824-421)

Besluit: Verworpen.

32824-431
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK