Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Motie van het lid Van der Lee c.s. over uitspreken dat bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord de doelen van beleid worden geëxpliciteerd

Besluit: Aangenomen.

36560-5
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Sneller over in het eerstvolgende constituerende beraad afspraken maken over de regierol van de minister van Binnenlandse Zaken bij het inkoopbeheer

Besluit: Verworpen.

36560-7
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Motie van het lid Sneller over de komende jaren niet bezuinigen op de financiële functie van het Rijk

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36560-8
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66

Motie van het lid Van Hijum over de Kamer informeren over de uitkomst van de EU-conformiteitsprocedure inzake de Nederlandse ELGF-uitgaven

Besluit: Aangenomen.

36560-11
Indiener Y.J. van Hijum
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Inge van Dijk over het aan de Monitor Brede Welvaart toevoegen van een indicator "vestigingsklimaat"

Besluit: Verworpen.

36560-12
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Dijk over voldoen aan de Roemernorm voor externe inhuur

Besluit: Verworpen.

36560-14
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van de leden Eerdmans en Flach over in het Financieel Jaarverslag van het Rijk percentages en kleurcodes gebruiken ter duiding van resultaten

Besluit: Verworpen.

36560-16
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Vermeer c.s. over de structurele evaluatieagenda onderdeel maken van het proces rond de vaststelling van de rijksbegroting en het financieel jaarverslag van het Rijk (t.v.v. 36560-13)

Besluit: Aangenomen.

36560-24
Indiener H. Vermeer
Kamerlid, BBB
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over een plan waardoor de naleving van artikel 3.1 Comptabiliteitswet wordt vergroot en volgend jaar minstens 60% bereikt (t.v.v. 36560-6)

Besluit: Aangenomen.

36560-21
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Dijk over mogelijke aanpakken in kaart brengen om het probleem van stapelfacturen voor eigen bijdragen zo snel mogelijk op te lossen (t.v.v. 36560-15)

Besluit: Aangenomen.

36560-25
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van de leden Van Hijum en Inge van Dijk over een rijksbrede en structurele oplossing voor burgers en kleine ondernemers met meerdere schulden en een beperkte betaalcapaciteit (t.v.v. 36560-10)

Besluit: Aangenomen.

36560-23
Indiener Y.J. van Hijum
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van Hijum c.s. over het Presidium verzoeken om onderzoek te doen naar versterking van de ondersteuning van het budgetrecht middels een bureau begroting en verantwoording (t.v.v. 36560-9)

Besluit: Ter informatie.

36560-22
Indiener Y.J. van Hijum
Kamerlid, NSC
+ 3 anderen