Moties ingediend bij het tweeminutendebat GGZ / suïcidepreventie

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Motie van het lid Westerveld over ervoor zorgen dat de ambitie voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten gehaald wordt

Besluit: Aangenomen.

25424-691
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Dobbe over een einde maken aan budgetplafonds in de ggz zolang er lange wachttijden zijn

Besluit: Verworpen.

25424-692
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Eijk over breder onderzoek doen naar diagnose- en voorschrijfdruk onder huisartsen en andere voorschrijvers

Besluit: Aangenomen.

25424-694
Indiener W.P.J. van Eijk
Kamerlid, VVD

Nader gewijzigde motie van het lid Joseph c.s. over ervoor zorgen dat de NZa de nu al verzamelde HoNOS+-data vernietigt en voortaan slechts gebruikmaakt van geaggregeerde data (t.v.v. 25424-696)

Besluit: Aangenomen.

25424-697
Indiener A.S. Joseph
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen