Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)

Besluit: Aangenomen.

36442
Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 9 over een verbod op het geven van belastingadvies door trustkantoren

Besluit: Aangenomen (74-72).

36442-13
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks-PvdA