Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van de leden Kröger en Christine Teunissen over betere regulering van reclames voor vervuilende producten en het tegengaan van greenwashing

Besluit: Verworpen.

36410-XIII-61
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere