Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Gewijzigde motie van het lid Van Esch over daadwerkelijk wettelijke eisen stellen voor verduurzaming van de zorg (t.v.v. 36200-XVI-80)

Besluit: Verworpen.

36200-XVI-239
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD