Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 5 juli 2023

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van het lid Van den Berg over het budgetneutraal gelijkstellen van arbeidsvoorwaarden via de beschikbaarheidsbijdrage en de subsidieregeling

Besluit: Ingetrokken.

29282-527
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA