Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model) 36161

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

Besluit: Verworpen.

36161
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD
+ 1 andere