Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en energie

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Kröger c.s. over het verruimen van de voorwaarden van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Besluit: Aangehouden.

32813-1296
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over het opstellen van scenario's voor het afbouwen van de verschillende fossiele subsidies (t.v.v. 32813-1297)

Besluit: Aangenomen.

32813-1300
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen