Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35 761, nr. 17)

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de nota van wijziging van het initiatiefwetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (Kamerstuk 35761-17)

Besluit: Besloten overeenkomstig conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

35761-18
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66