Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inburgering en integratie

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Van Baarle over een toegankelijk meldpunt voor mensen die vermoeden dat onwettig gegevens van hen zijn verzameld

Besluit: Overgenomen.

32824-398
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over een persoonlijke excuusbrief sturen aan mensen die herleidbaar onwettig zijn geregistreerd

Besluit: Aangenomen.

32824-399
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over een schadevergoeding voor Nederlandse moslims van wie onwettig persoonsgegevens zijn verzameld

Besluit: Verworpen.

32824-400
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Kathmann en Palland over de voor- en nadelen van het onderbrengen van de onderwijsroute in het publiek bekostigd onderwijs onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

32824-401
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Kathmann over uniforme afspraken over de aanvraag en toekenning van toeslagen aan statushouders

Besluit: Aangenomen.

32824-402
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Palland over het belang van contacten met verschillende (religieuze) gemeenschappen in beleid en overheidshandelen

Besluit: Aangenomen.

32824-403
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA

Nader gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Dekker-Abdulaziz over onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens van Nederlandse moslims (t.v.v. 32824-404)

Besluit: Aangenomen.

32824-405
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 1 andere